Vítejte na oficiálních stránkách open-air festivalu


Datum:
Místo:
Start:
Vstup:


Letohrad-Kunčice "Pod lipami"
Zde nás naleznete: Mapy.cz

Zaplacené vstupné se nevrací.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody či ztrátu způsobené na věcech,
ani za újmu na zdraví.
Do areálu není dovoleno vnášet skleněné láhve, zbraně, nože a další předměty, které by mohly být nebezpečné pro ostatní návštěvníky.
Do areálu není povoleno vnášet vlastní občerstvení!
Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
Vstupenka = páska na ruku, se kterou bude možný volný pohyb i mimo areál a bude sloužit jako vrácenka do areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se v areálu festivalu nachází osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena! Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání festivalu!
Campování – stanování je zdarma! Návštěvníci mohou využít plochu k tomu určenou.
Parkování - parkování je zdarma! Návštěvníci jsou povinni parkovat na místa tomu určená.